Het Astma Project streeft er naar dat kinderen met astma daar zo min mogelijk last van hebben en ongestoord en gezond opgroeien. Daarvoor worden er voor verschillende leeftijdsgroepen gedetailleerde instructievideo's gemaakt.
De video's geven alle benodigde instructie om kinderen voor astma-aanvallen te behoeden. De video's zijn verkrijgbaar in vijf talen: Nederlands, Engels, Turks, Berbers en Marokkaans-Arabisch. In iedere taal is de film volledig ingesproken. De serie New Kid voor 12 tot 18 jaar is alleen in het Nederlands beschikbaar.
Dankzij de keuze voor juist één leeftijdsgroep per film is de informatie effectief. Bij kinderen onder de drie jaar verloopt de medicatie anders, bij kinderen boven de zes jaar komt die minder bij de ouders te liggen en meer bij het kind zelf en bij pubers komen er weer andere aspecten om de hoek kijken. Door voor alle groepen een gerichte video te maken, is de informatie altijd precies op maat. Kies hieronder de video die je wilt bekijken.

Wat is het Astma Project?

Astma is een aandoening aan de longen die veel voorkomt. Met een juist gebruik van de medicatie hoef je er weinig last van te hebben.  Maar toch hebben jaarlijks heel veel mensen astma-aanvallen, die soms leiden tot een ziekenhuisopname. Die aanvallen zijn niet alleen heel akelig, een astma-aanval kan ook blijvende schade aan de longen toebrengen. Het is dus van belang aanvallen te voorkomen.
Dat voorkomen staat en valt met een juiste toediening van de medicatie. En dat luistert nogal nauw. Goede uitleg daarover is dus van belang. En omdat de medicatie altijd moet worden gebruikt, ook als men niet benauwd is, zakt die kennis in de loop van de tijd weg.
Ook is het vaak zo dat het erg lastig is om een gedetailleerde uitleg te geven aan anderstaligen, die het Nederlands niet goed machtig zijn.

Het Astma Project richt zich op het geven van heel gedetailleerde informatie over astma bij kinderen op een simpele en begrijpelijke vorm die voor iedereen toegankelijk is in zijn eigen taal op zoveel mogelijk plekken.

Iedere astma-aanval die voorkomen wordt bespaart een kind veel ellende.Bestellen

Je kunt een DVD-box met alle vier films in alle talen bestellen op DVD of Blu-ray disk De DVD-box kost 20,-- euro en de Blu-ray 30,-- (incl. verzendkosten).

Er is ook een USB-stick met daarop alle films en fragmenten èn de snelzoeker beschikbaar. De USB-stick is te bestellen voor 15,-- euro.Help mee

Uitgangspunt van het Astma Project is dat de video's zo breed mogelijk verspreid worden op zoveel mogelijk manieren. Dat kan zijn op DVD's in bijvoorbeeld poliklinieken, maar met name ook via internet. Op zoveel mogelijk plekken moet ernaar verwezen worden of kunnen zij gedownload worden. Dat is in alle gevallen gratis. Er wordt actief naar gestreefd de video's op zoveel mogelijk plekken opgenomen te krijgen. Dat kan de website zijn van een huisartsenpost, maar ook die van een Turkse vereniging en op YouTube. De video's kunnen op internet bekeken worden, maar ook naar de eigen computer worden gedownload. En ook zijn de video's beschikbaar voor op de mobiele telefoon, zodat ze altijd beschikbaar zijn, zelfs op vakantie.

Help mee met het maken van die olievlek en zorg dat de video daadwerkelijk terecht komt op de websites waar ouders van allerlei achtergronden hem ook zullen vinden. Verwijs op de eigen site naar de video, of beter nog, zet hem op die eigen site. Maak beheerders van sites waar hij op thuis hoort attent op de video en de doelstelling. Verspreid de informatie over het project in nieuwsbrieven of andere communicatie naar ouders.

 

Het Astmaproject werkt volgens de laatste medische inzichten. De video's worden geheel onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt.
Meer informatie? info@astmaproject.nl